Østersøregionen

Energiforsyning er et meget vigtigt emne for landene rundt om Østersøen. Disse lande deler et ønske om et pålideligt, omkostningseffektivt og bæredygtigt energisystem, hvor de kan udnytte fordelene ved dialog og samarbejde hen over landegrænserne.

Ea Energianalyse er specialiseret i at analysere og udarbejde strategier for at nå fælles mål af denne type. Scenarieanalyse baseret på STREAM-modellen og Balmorelmodellen er ofte anvendt til at illustrere dilemmaer og muligheder.

Gennem vores mange års arbejde på baltiske projekter har vi tilegnet os vidtrækkende viden om regionen og de faktorer der påvirker dens fremtidige udvikling. Vi har udviklet og testet metoder til at sikre en frugtbar dialog imellem parthaverne. 

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Det baltiske elmarked post 2030

Den baltiske region kan blive en stor kilde til vedvarende energi, offshore vind inkluderet. Selvom der er et stort potentiale for vindenergi, er det meste af Østersøen langt..

14 maj 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2018

Potentialet for demand response i Litauen

LITGRID AB (den litauiske TSO) og Energijos Skirstymo Operatorius AB (litauisk DSO) indledte en teknisk forundersøgelse af fleksibilitets-tjenester i Litauen, efter at have erkendt betydningen ved ​​at integrere..

31 marts 2018

Baltic Energy Technology Perspectives

Baltic Energy Technology Perspectives (BENTE) er et forskningssamarbejde mellem de førende forskningsinstitutioner fra de baltiske lande, Nordic research team og Nordic Energy Research. Formålet med projektet var at..

31 maj 2018

2015

Udvidelse af elnettet i Østersøregionen

Vindkraft og andre vedvarende energikilder bliver nøglen til at reducere CO2 udledningen fra landene omkring Østersøen. Et dertil tilpasset transmissionsnet er en forudsætning for at vindkraft kan udnyttes omkostningseffektivt,..

30 april 2015

2014

Balmorel - Support og helpdesk service

Ea Energianalyse ydede ad hoc assistance i udviklingen og brugen af Balmorelmodellen til analyser og udvikling af elsystemet i Estland, Letland og Litauen. De tre landes TSO’er Elering..

31 december 2014

Elhandel mellem Estland/Letland og Rusland

Ved hjælp af elmarkedsmodellen Balmorel, foretog Ea Energianalyse en kvantitativ analyse for Elering, den estiske transmisionssystemoperatør, af de mulige konsekvenser af at tillade elhandel mellem Estland/Letland og Rusland...

30 april 2014

2012

BALREPA - Turnerende energiplanlægningsskole i Østersøregionen

For at Østersøregionen fortsat kan være en af de mest avancerede regioner med hensyn til energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energi, kræves der et øget energisamarbejde i regionen..

31 december 2012

Assistance til Nordiske Råd

Dialogue and knowledge exchange on energy related issues and practises among the Baltic Sea States may provide a platform of collaboration fruitful to the joint regional development for..

1 januar 2012

Strategier for energipolitik i Østersøregionen

I 2011 gennemførte Ea Energianalyse et studie for energiministrenes og EU-kommissionens samarbejdsforum i Østersøregionen, BASREC. Studiet resulterede i en række energistrategier for Østersøregionen for 2020 og frem. Usikkerheden om,..

30 april 2012

Øget samarbejde om energi og klimaændringer i Østersøregionen

Ea Energianalyse arrangerede på vegne af Energistyrelsen og Naturstyrelsen et endagsseminar, som sigtede mod at øge viden og samarbejde inden for energi og klima på lokalt / kommunalt..

30 november 2012

2010

Vindkraft i Estland

Ea Energianalyse har for den estiske systemoperatør, Elering OÜ, gennemført en analyse af de tekniske begrænsninger for vindkraftkapacitet i Estland de næste ti år. Analysen blev igangsat i..

30 maj 2010

2009

Økonomisk og teknisk undersøgelse af Harku-Sindi-Rigas 330 kV-ledning

Projektet undersøgte, hvilke økonomiske og tekniske konsekvenser det ville have for elmarkedet i Østersøen at etablere en transmissionsledning fra Harku i Estland til Riga i Letland. Undersøgelsen bidrog..

30 april 2009

Bæredygtige energiscenarier for Østersøregionen

Tættere samarbejde, dialog og fælles energiplanlægning er altafgørende, hvis elsystemet i Østersøregionen skal udvikle sig på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde, og udbygningen ikke skal blive domineret..

31 oktober 2009