Økonomisk og teknisk undersøgelse af Harku-Sindi-Rigas 330 kV-ledning

Geografi | august 2008 - april 2009

Projektet undersøgte, hvilke økonomiske og tekniske konsekvenser det ville have for elmarkedet i Østersøen at etablere en transmissionsledning fra Harku i Estland til Riga i Letland. Undersøgelsen bidrog til beslutningsgrundlaget for at investere i transmissionsledningen. Den består af tre hovedaktiviteter: opstilling af en model for energimarkedet, analyse af samfundsøkonomiske konsekvenser og en teknisk analyse af den nye ledning.


Projektet udførtes for den estiske operatør for transmissionssystemet, Osaühing Põhivõrk. Arbejdet udføres af Ea Energianalyse med COWI, SEAS-NVE og RAMløse edb

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen