Mauritius: Indfødningstariffer

Vind og sol | august 2009 - februar 2010

Mauritius har en langsigtet vision om et bæredygtigt Mauritius. Et element i dette er at give borgerne mulighed for at producere elektricitet ved hjælp af små (husstands) anlæg baseret på sol, vind og vand.

Grid code etableret

Som en byggesten på vejen hertil, blev der i forsommeren 2009 etableret en grid code (regler for tilslutning til nettet). Men grid coden indeholder ikke i sig selv økonomiske incitamenter (indfødningstariffer) for husstandene. Gunstige indfødningstariffer og andre incitamenter har i alle lande vist sig nødvendige for at få etableret elproduktion baseret på vedvarende energi.

Design af indfødningstariffer

Den helt centrale opgave i projektet har således været at designe indfødningstariffer og andre incitamenter, der sætter gang i etableringen af små vindmøller, solcelleanlæg og vandkraft.  

Projektet blev udført for UNDP og løb fra oktober 2009 til februar 2010.