Publikationer

Listen over publikationer nedenfor illustrerer de typer publikationer, vi arbejder på.

2021

Potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren

Analyse af reelle alternativer til nuværende brændsler i den kollektive el- og varmeforsyning. Særligt vurderes konsekvenser for samfundet og fjernvarmeøkonomien, hvis biomassen udfases fuldt ud frem mod hhv. 2025, 2030 og 2040.

Analysen er udført for Dansk Energi og Dansk Fjernvarme

Technology Data for the Indonesian Power Sector

Opdatering af det indonesiske teknologikatalog fra 2017

China Renewable Energy Outlook 2020

Udgivet med støtte af Energistyrelsen, Energinet og Ea Energianalyse

Deployment of bio-CCS: case study on bio-combined heat and power

Several biomass CHPs are now also looking into opportunities from bio-CCUS, one of them being HOFOR in Copenhagen, Denmark. While HOFOR is fairly confident about the technological readiness of the CO2 capture component of deploying bio-CCUS at its Amager facility, there are still questions regarding whether the captured CO2 should be sequestered or used as raw material for e.g., synthetic aviation fuels. Developing business models and getting strong long-term policy signals will be key for project deployment.

Deployment of bio-CCS: case study on bioelectricity

Drax Power Station in North Yorkshire in England is the world’s largest generator of bioelectricity. Its parent company, Drax Group plc has a stated ambition to become a carbon-negative company by 2030, and are in the process of investigating and piloting the setup of a bio-CCS value chain. Drax do not see any major technological obstacles to full-scale deployment of the CO2 capture phase, but several building blocks remain that need to come into place for the full value chain to be deployed. Key among these are transport & storage infrastructure and public policy that incentivizes companies to produce negative emissions.

Deployment of bio-CCS: case study on Waste-to-Energy

Fortum Oslo Varme (FOV) is planning to deploy CCS at its waste-to-energy facility in Oslo. The facility is Oslo’s largest single source of GHG emissions and it is imperative to address these to meet the city’s ambition to reduce its GHG emissions by 95% in the period 2009-2030.

EAPP Power Balance Statement 2020

Anden udgave af EAPP Power Balance Statement, der dækker årene 2021-2030.

Regnskab 2020

Underskrevet regnskab for 2020

Vietnam Technology Catalogue 2021

Teknologidata til energisystemmodellering i Vietnam. Opdateret version af kataloget fra 2019.

2020

Roadmap for elektrificering i Danmark

Projektet Roadmap for elektrificering i Danmark er udarbejdet af Ea Energianalyse for Energifonden.

Udfasning af naturgas til rumvarme – Hovedrapport

En udfasningsstrategi for naturgas til rumvarme anvendt i husholdninger og handels- og servicesektoren.

Offshore wind and infrastructure

Ea Energianalyse har på vegne af Ørsted gennemført en analyse af synergier mellem betydelig udbygning af offshore vind og det stigende behov for transmissionsnet, der skal understøtte et fossilfrit europæisk energisystem.

Tracking Nordic Clean Energy Progress 2020

Udarbejdet af Ea Energianalyse i samarbejde med Gaia Group for Nordic Energy Research.

Regnskab 2019

Underskrevet regnskab

Fremtidens fjernvarme i Næstved By

Analyser af økonomien frem til 2030

TASK 40 ACTIVITIES OCTOBER 2019 – JUNE 2020

Deplyment on biomass based value chains. Newsletter June 2020

Værdien af energilager

En analyse af værdien af batterier og andre former for energilager i dag og i den nære fremtid.

Task 40 Webinar 16/06/2020

Slides fra Task 40 webinar d. 16/06/2020 - "Deployment of BECCS/U - technologies, supply chain setup & policy options"

Værdikæder i CO2-lagring fra bioenergi

IEA Bioenergy Task 40 rapport med titlen "Deployment of BECCS/U value chains"

Roadmap for elektrificering – Case stories

Case-studier af konkrete projekter omkring elektrificering

Roadmap for elektrificering – Scenarierapport

Rapport udviklet for Energifonden

Roadmap for elektrificering – Litteraturstudie

Litteraturstudie udført for Energifonden som en del af projektet Roadmap for Elektrificering i Danmark

Electricity Price Projections

En brochure om hvad Ea Energianalyses kan tilbyde indenfor elprisfremskrivninger

Liberalisation of the Danish power sector

Rapport udført for Energistyrelsen af Ea Energianalyse

Liberalisation of the Danish power sector – præsentation

Slides fra paneldebat om liberalisering af den danske elsektor. Paneldebatten fandt sted i september 2020.

Udfasning af naturgas til rumvarme – Bilagsrapport

En udfasningsstrategi for naturgas til rumvarme anvendt i husholdninger og handels- og servicesektoren.

Udfasning af naturgas – Forbrugerpreferencer

Et oplæg om forbrugernes holdning og tilgang til udskiftning af gasfyr

Hainan Clean Energy Island

Rapport udfærdiget for Energistyrelsen

Brint og PtX i fremtidens energisystem

Notat udfærdiget for Dansk Energi

14 initiativer til CO2-reduktion fra bygningsdrift

Rapport udgivet af Tekniq Arbejdsgiverne, med bidrag fra Ea Energianalyse

Kapacitetstilpasningsplan for affald – Analyserapport

Rapport udfærdiget af Ea Energianalyse for Kommunernes Landsforening

Bygninger i energisystemet

Rapport udarbejdet for TEKNIQ Arbejdsgiverne

Strategisk Energiplan for Sønderborg

Udvikling frem til ProjectZero-målet i 2029 og DK2020-målet i 2050. Udarbejdet af Planenergi og Ea Energianalyse

Scenarier for drivhusgasudledning

Analyser til brug for Frederiksberg Kommunes DK2020-arbejde

2019

The Lombok Energy Outlook 2030

Undersøgelse af den mulige udvikling af energisystemet i Lombok. Udfærdiget i samarbejde med Energistyrelsen

Muligheder og omkostninger ved drivhusgasreduktionstiltag frem mod 2030

Udarbejdet af Ea Energianalyse for Dansk Industri.

Study on Baltic offshore wind energy cooperation under BEMIP

Udarbejdet af Ea Energianalyse i samarbejde med COWI og Thema Consulting group for EU Kommissionen

Naturgassens rolle frem mod 2050

Udarbejdet af Ea Energianalyse for Nord Stream 2 A/G.

Tracking Nordic Clean Energy Progress 2019

Udarbejdet af Ea Energianalyse i samarbejde med Gaia Group for Nordic Energy Research.

EAPP Power Balance Statement 2019

Den første EAPP Power Balance Statement

Roadmap 2025 / Sønderborg

50 steps towards a carbon neutral Sonderborg

Thermal Biomass Gasification in Denmark

Written by Ea Energy Analyses and published by Task 33 under IEA Bioenergy.

Regnskab 2018

Underskrevet regnskab

North Sulawesi and Gorontalo Regional Energy Outlook

Mulige udviklinger af elsystemet analyseres frem til 2030 og 2050.

Riau Regional Energy Outlook

Analyser af den langsigtede udvikling (2030 og 2050).

South Kalimantan Regional Energy Outlook

Analyser af den langsigtede udvikling (2030 and 2050).

Indonesian Energy Outlook 2019

Langsigtede analyser (2050)

Power System Impact and GRIDSOL potential

Rapport udfærdiget som del af GRIDSOL-projektet

Task 32 nyhedsbrev, december 2019

Nyhedsbrev for Task 32 fra december 2019

Region Report on flexibility measures for system integration of variable renewable energy

Rapport udfærdiget af Energistyrelsen, med bidrag fra Ea Energianalyse

Perspektiver for elektrificeringens indflydelse på installationsfagene

Rapport udfærdiget for TEKNIQ Arbejdsgiverne

Det danske træpillemarked 2018

Analyse udført for Energistyrelsen

Vietnam Technology Catalogue 2019

Teknologidata til energisystemmodellering i Vietnam

Vietnam Energy Outlook 2019 (på vietnamesisk)

Den vietnamesiske udgave af Vietnam Energy Outlook rapporten for 2019

TIMES Data Report (Vietnam EOR 2019)

TIMES datarapport, en baggrundsrapport til Vietnam Energy Outlook rapporten for 2019 (på engelsk).

Technical report (Vietnam EOR 2019)

Teknisk baggrundsrapport til Vietnam Energy Outlook Report for 2019 (på engelsk)

Grid Modelling of the Vietnamese Power System

Baggrundsrapport til Vietnam Energy Outlook Report 2019 (på engelsk)

Balmorel Data Report (Vietnam EOR 2019)

Balmorel datarapport - baggrundsrapport til Vietnam Energy Outlook 2019

Fuel Price Projections (Vietnam EOR 2019)

Fuel price projections - background to the Vietnam Energy Outlook Report 2019

2018

FIB nummer 64 – artikel

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller. FIB nummer 64

Energieffektive og intelligente bygninger i et smart energisystem

En vurdering af potentialet for bygningers bidrag til fleksibilitet i el- og varmesystemet. Udarbejdet for Energistyrelsen i samarbejde med SWECO

National udviklingsstrategi for biomassebaseret opvarmning i Kina

Udarbejdet af Ea Energianalyse for den asiatiske udviklingsbank (ADB).

Demand response i Litauen: Sammenfatning

Anbefalinger i forhold til at fremme fleksibelt elforbrug i Litauen.

Consequence of alternative power plant developments

Projektet var en del af ESP3 samarbejdet mellem Indonesien og Danmark

Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland

I samarbejde med Planenergi analyserede Ea Energianalyse fremtidsscenarier for el- og fjernvarmesystemerne i de sønderjyske og sydvestjyske kommuner

Baltic Energy Technology Perspectives (BENTE)

Udført som en del af BENTE forskningssamarbejdet.

Udnyttelse af overskudsel i Ilulissat til produktion af brint

Undersøgelse af afsætningsmuligheder for overskudsproduktionen fra vandkraftværket ved Ilulissat. Projektet blev udført for Nukissiorfiit.

Regnskab 2017

Underskrevet regnskab

Strategiudspil termisk forgasning

Input fra en række interessenter til et samlet udspil til en strategi for forskning, udvikling og demonstration af termisk forgasningsteknologi. Udarbejdet for Partnerskabet for Termisk Forgasning

Balmorel brugermanual

Brugermanual til Balmorel

Energiplan Nuuk

Analyse af mulighederne for bæredygtig forsyning af Nuuk.

Thermal Power Plant Flexibility

Analyse af værdien af kraftværkers fleksibilitet i en kinesisk kontekst.

Mobility as a Service and Greener Transportation Systems in a Nordic context

Rapport udfærdiget for det Nordiske Ministerråd

2017

Det danske træpillemarked 2016

Udarbejdet for Energistyrelsen

Konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren

Ea Energianalyse gennemførte i samarbejde med Deloitte og Konveks en konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren for Energistyrelsen.

Konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren

Projektet blev gennemført for Energistyrelsen i samarbejde med Deloitte og Konveks.

Power Consumption, Demand and Competition Cooperation: Recommendations for the Pilots in Guangdong, Jilin, Jiangsu, and Shanghai

Projektet blev udført for U.S. Department of State igennem Lawrence Berkeley National Laboratory

Veje til 50% VE i Danmark i 2030

Vinden rolle og det langsigtede perspektiv mod 100% VE i 2050

Green transport roadmap

En analyse for Det Økologiske Råd.

The future role of Thermal Biomass Power in renewable energy systems

Udfærdiget af Ea Energianalyse og udgivet af Task 32 under IEA Bioenergy.

Powering Indonesia by Wind

En rapport om danske erfaringer med integration af vind i forhold til de udfordringer som Indonesien står over for på området.

Renewable energy scenarios for Vietnam

Baggrundrapport til Vietnam Rebewable Energy Outlook Report 2017.

Integration af termisk forgasning i det danske energisystem

En analyse for Partnerskabet for termisk forgasning, som støttes af EUDP.

Rammebetingelser for termisk forgasning

En analyse for Partnerskabet for termisk forgasning, som støttes af EUDP.

Regnskab 2016

Underskrevet regnskab

Demand response: Potential DR services and technical requirements

Analyse af potentialer for fleksibelt elforbrug i Litauen.

Macroeconomic Cost-Benefit Analysis for Renewable Energy Integration

En vurdering af potentialet for vindenergi i Vietnam

Vietnam Energy Outlook 2017

Vietnam Energy Outlook 2017, Ea Energianalyse har bidraget til kapitel 2

2016

Analyse af varmepumpers samspil med energisystemet

Presentation from Anders Kofoed-Wiuff at the conference on the 21st of January 2016

Regional electricity market design – Præsentation

Gennemført for Nordisk Ministerråds Elmarkedsgruppe

Integration af vindkraft

En analyse af en række tiltag, der har positiv indvirkning på integration af vindkraft.

Brændeforbrug i Danmark 2015

Undersøgelse af brændeforbruget og antallet af brændeovne, pejse, masseovne og brændekedler i danske boliger og fritidshuse.

Indonesia Energy Outlook 2016

Projektet blev udført i tæt samarbejde med Energistyrelsen og det indonesiske nationale energiråd NEC.

RE Expansion and Integration Possibilities in Vietnam: Future Perspectives

Langsigtede analyser ved hjælp af Balmorel modellen

Renewable energy scenarios for Mexico

Background report to the Mexican Renewable Energy Outlook, 2016, in English and Spanish.

I luften med biobrændstof i tanken

Artikel om workshoppen om flybrændstoffer via forgasning i FiB nr. 56, juni 2016.

El, varme og affaldsforbrænding

En analyse af værdien af affaldsforbrænding i det danske energisystem

The Danish Experience with Integrating Variable Renewable Energy

Et overblik over udbygningen af vedvarende energiproduktion i Danmark samt udfordringer og løsninger i udviklingen af det danske energisystem og -marked.

System adequacy in alternative wind power scenarios

Udarbejdet af Ea Energianalyse i samarbejde med Instituttet for Vindenergi og Institut for Systemer, Produktion og Ledelse fra DTU.

Den samfundsøkonomiske meromkostning ved en fossilfri energiforsyning

En analyse af de marginale energisystemomkostninger ved omstillingen til en grøn energiforsyning i Danmark.

Regnskab 2015

Underskrevet regnskab

Energiforsyning 2030

Rapport lavet i et samarbejde mellem Grøn Energi og Ea Energianalyse

Energiforsyning 2030 kort rapport

Kort udgave af rapporten Energiforsyning 2030, lavet i et samarbejde mellem Grøn Energi og Ea Energianalyse

Task 32 nyhedsbrev, oktober 2016

Nyhedsbrev for Task 32, oktober 2016

Work Package 1: System Reserves in the South African Power System and International Utilities

Rapport for Work Package 1 i projektet "Strategy about system adequacy and reserve margin with increasing levels of variable generation"

Work Package 2: RE predictability and the need for reserves

Rapport til Work Package 2 i projektet “Strategies about system adequacy and reserve margin with increasing level of variable generation”

Work Package 3: Stochastic analyses of adequacy

Rapport til Work Package 3 i projektet “Strategies about system adequacy and reserve margin with increasing level of variable generation”

Regional Electricity Market Design

En undersøgelse af om det nuværende elmarkedsdesign sikrer en tilstrækkelig elforsyningsikkerhed

Development of the Ethiopian electricity sector – in a regional perspective

Præsentation givet af Mikael Togeby til Wind Energy Workshop i Etiopien 13-14 April 2016, i Addis Ababa.

Nordic Energy Technology Perspectives 2016

Cities, flexibility and pathways to carbon-neutrality.

This Nordic ETP technology paper is the result of a collaborative effort between the International Energy Agency (IEA), Nordic Energy Research (NER), Risø DTU, Ea Energianalyse A/S, (EAEA), VTT Technical Research Centre of Finland (VTT), University of Iceland (UI), Institute For Energy Technology (IFE), Profu Ab (Profu) and IVL Swedish Environmental Research Institute (IVL).

China Renewable Energy Outlook 2016 (engelsk version)

Med bidrag fra Eas Lars Bregnbæk

China Renewable Energy Outlook 2016 (kinesisk version)

Med bidrag fra Eas Lars Bregnbæk

2015

Increased Integration of the Nordic and German Electricity Systems – Summary of findings

Modellering og vurdering af effekter ved øget integration mellem de nordiske og det tyskte elsystem med fokus på økonomi og klima

Evaluering af forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi

Evaluering der viser, at programmerne ved at støtte udvikling af ny energiteknologi har banet vejen for en øget energieffektivisering samt en øget udbredelse af anvendelsen af vedvarende energi.

Fuel Cost – Production and infrastructure

Fuel Cost - Production and infrastructure

Beskatning af lastbiler

Beskatning af lastbiler

Vehicle energy use and cost – Desciption of method

Vehicle energy use and cost - Desciption of method

Model og forudsætninger

Model og forudsætninger

Eksternaliteter tung transport – fremgangsmåde

Eksternaliteter tung transport - fremgangsmåde

Regional fjernvarmeanalyse – Screening af muligheder for en koordineret udbygning af varmetransmission og produktion i Region Hovedstaden mod 2035

En analyse af udbygning af fjernvarmesystemet med varmeproduktions- og varmetransmissionsanlæg med særligt fokus på at identificere potentielle samarbejdsprojekter for fjernvarmeselskaberne.

Biogas og andre VE brændstoffer til tung transport

Analyse af tre scenarier for en fremtidig transportsektor i 2050 uden fossil energi.

Evaluering af SEP-puljen og Superpuljen – Bilag

Evaluering af puljerne til strategisk energiplanlægning i kommunalt og regionalt regi

Evaluering af SEP-puljen og Superpuljen

Evaluering af puljerne til strategisk energiplanlægning i kommunalt og regionalt regi.

Strategisk Energiplanlægning på kommunalt og regionalt niveau

En kort præsentation af de 14 partnerskabsprojekter i forlængelse af projektets evaluering.

Energiafgifter og -tilskud

Ea Energianalyse udarbejdede et overblik over det danske tilskuds- og afgiftssystem for Fåborg-Midtfyn kommune i forbindelse med Energiplan Fyn.

Impact of Feedback about energy consumption

En gennemgang af eksisterende undersøgelser af den energibesparende effekt af feedback om energiforbrug.

Private virksomheders erfaringer med energisparetiltag

En systematisk analyse af private virksomheders erfaringer med energispareprojekter

Analysis of future electricity prices

Analyse af hvor gode terminskontrakterne er til at forudsige et konkret års elpris.

Regnskab 2014

Underskrevet regnskab

Implementation of Demand Side Flexibility from the perspective of Europe’s Energy Directives

A Joint Working Group Report from the Concerted Actions for the Energy Efficiency Directive (EED), Renewable Energy Source (RES), Directive &
Energy Building Performance Directive (EPBD)

Energiscenarier for Hovedstadsregionen

Scenarieanalyse for "Energi på Tværs"

Analyse af hovedstadsregionens fremtidige fjernvarmeforsyning

Analyse af hovedstadsregionens fremtidige fjernvarmeforsyning til "Energi på Tværs"

Energibesparelser og fleksibelt energiforbrug

Potentialevurdering til ”Energi på tværs”

Lokale vedvarende energiressourcer

Potentialevurdering til ”Energi på tværs”

Affald – Temanotat

Notat om affald til "Energi på tværs"

Energibesparelser – Temanotat

Temanotat til "Energi på tværs"

Varmeforsyning – Temanotat

Temanotat til "Energi på tværs"

Increased Integration of the Nordic and German Electricity Systems

Modelling and assessment of economic and climate effects of enhanced electrical interconnection and the additional deployment of renewable energies

The use of model based energy scenarios to support policy development

Beskrivelse af metode anvendt ved projektsupport (Project Support Facility, PSF) til det mexicansk-danske program for energi og afbødning af klimaændringer.

Renewable Energy in Mexico (spansk udgave)

Baggrundsrapport til Mexican Renewable Energy Outlook, 2015, på spansk.

Renewable Energy in Mexico (engelsk udgave)

Baggrundsrapport til Mexican Renewable Energy Outlook, 2015, på engelsk.

Quality of Wind Power

Rapport fra Energistyrelsen

2014

Best practises in designing and implementing energy efficiency obligation schemes

An analytical view on how to best plan and implement a successful Energy Efficiency Obligation (EEO) Scheme in Taiwan based on international experiences.

International Review of Trading Schemes for Energy Savings and Carbon Emission Reductions

Et overblik over erfaringer med handelsordninger for energieffektivitet og CO2 reduktioner. Rapporten præsenterer desuden foreløbige anbefalinger for politik tilgange i Kina.

Fjernvarmeanalyse – Modelberegninger af scenarier for fjernvarmens udvikling i fremtidens energisystem

En analyse af fjernvarmens rolle i det danske energisystem, som er udarbejdet i samarbejde med Cowi for Energisstyrelsen.

Boosting Renewable Energy (introduktion)

Præsentation af programmet publiseret af CNREC, december 2014

Industrial energy efficiency policy – Practice and experience analysed for application in Egypt

Rapporten præsenterer international praksis i udviklingen af politiske rammer for industriel energieffektivitet, samt giver eksempler på tilgange og instrumenter, der kan implementeres i Egypten inden for de næste par år.

Industrial energy efficiency policy – Approach for developing an IEE strategy and roadmap for Egypt

Rapporten præsenterer en strategi samt en 10 års køreplan for udviklingen af en politisk ramme for at forbedre den industrielle energieffektivitet i Egypten

Future EU energy and climate regulation

En analyse af virkningen af forskellige energi- og klimapolitiske foranstaltninger i EU på elmarkederne i de nordiske lande og Tyskland i 2030.

Electricity grid expansion in the context of renewables integration in the Baltic Sea Region

En undersøgelse af behovet for forstærkning og udbygning af eltransmissionsnettet i Østersøregionen i et energisystem med øget udbredelse af energi fra vedvarende kilder.

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder

En analyse af mulighederne for at udnytte geotermi til fjernvarme i Danmark.

Biomassepriser an forbrugssted

I notatet redegøres der for den anvendte metode og for de brændselsspecifikke forudsætninger til beregning af priser på biomasse an forbrugssted i Danmark.

Regnskab 2013

Underskrevet regnskab

Vindintegration i Danmark

Rapport udarbejdet af Ea Energianalyse for Danmarks Vindmølleforening og Vindenergi Danmark

Fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning

Rapport udfærdiget for Energistyrelsen

Varmeatlas og fjernvarmepotentiale

Rapport udfærdiget for Energistyrelsen af COWI

Transportsektorens energiforbrug og CO2 emission frem mod 2035

Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Udarbejdet for Dansk Affaldsforening

Bilagsrapport: VPP styring

Bilagsrapport til READY: VPP styring fra december 2014

READY – Congestion in distribution grids

Evaluation and analysis of DSO options for congestion management in smart grids - WP2 Report 2
September 2014

2013

Elpristavlen – Bilagsrapport

Bilagsrapport om købsstrategier og udenlandske erfaringer,
marts 2013

Fremtidens Elpristavle

En gennemgang af mulige forbedringer i udviklingen af en ny elpristavle, samt hvilke muligheder, der er for organisering og drift af Elpristavlen i fremtiden

Analysis of biomass prices – Future Danish prices for straw, wood chips and wood pellets “Final report”

Baggrundsmateriale for udarbejdelse af langsigtede fremskrivninger af brændsels-priser til brug for samfundsøkonomiske analyser.

Promotion of electric vehicles

En undersøgelse af, hvilke internationale virkemidler, der kan anvendes til at fremme udbredelsen af elbiler i Danmark. Undersøgelsen har fokus på EU og på nationale virkemidler i medlemsstaterne.

Welfare economic prices of coal, petroleum products and natural gas

Update af add-ons til internationale forudsigelser af danske forbrugspriser i forbindelse med en ajourføring af brændselsprisforudsætninger

Update of fossil fuel and CO2 price projection assumptions

Rapporten beskriver den metodiske tilgang og datagrundlaget for regelmæssig ajourføring af brændselsprisforudsætningerne, samt beskæftiger sig med integration af den seneste fremskrivning fra IEA, World Energy Outlook, og udviklingen på markedet siden.

To scenarier for tilpasning af affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark

Analysens formål er at vurdere forskellen i samfundsøkonomi ved to forskellige strategier for tilpasning af den danske forbrændingskapacitet til de indenlandske affaldsmængder.

Regnskab 2012

Underskrevet regnskab

Electricity demand as frequency controlled reserve

Hovedrapport fra forskningsprojektet “Electricity demand as frequency controlled reserve – Implementation and practical demonstration”, som blev finansieret af EUDP 89 programmet.

Et fremtidsscenarie for gas i vejtransport i Danmark

Præsenteret på konferencen ”Grøn gas til transport” d. 31. januar 2013 i Skive, ved Hans Henrik Lindboe

2012

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm

Energiselskabernes energispareindsats – Bilag

Bilag til energiselskabernes energispareindsats

Bhutan – A national strategy and action plan for low carbon development

En langsigtet national strategi og handlingsplan for udvikling hen imod lav CO2-udledning, så Bhutan kan overholde sit mål om at forblive CO2-neutral.

Biogas SOEC – Electrochemical upgrading og biogas to pipeline quality by means of SEOC electrolysis.

Analyser af under hvilke forhold, teknologiens anvendelse er kommercielt attraktiv.

Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser

Vejledningen omhandler processen omkring strategisk energiplanlægning, identifikation og analyse af handlemuligheder samt opstilling af energiscenarier.

Varmeplan Hovedstaden 3 – omstilling til bæredygtig fjernvarme

Analyser af tre forskellige veje til en CO2-neutral fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet.

Cross border cooperation on climate and energy in the Baltic Sea Region – Summary

- hvordan kan det regionale samarbejde i Østersøregionen styrkes? Kort status for energisektoren og to scenarier for, hvordan energi- og transportsektoren kan overholde de strategiske energi- og klimamål.

Biomassehandlingsplan for Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner

- En analyse af ressourcer og anvendelse af biomasse i kommunernes energiforsyning.

Oplæg til Frederiksbergs strategiske energiplan

Oplæg til Frederiksbergs strategiske energiplan.

Alternativer til oliefyr

Alternative varmeforsyningssystemer for huse med oliefyr og vurdering af privatøkonomien i disse.

Regnskab 2011

Underskrevet regnskab

Energiselskabernes energispareindsats (hovedrapport)

Evaluering af energiselskabernes energispareindsats

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Evaluering af videncentrets aktiviteter og effekten af disse.

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger – Telefonrundspørge

Telefonrundspørge i forbindelse med evaluering af Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Managing congestion in distribution grids – Market design consideration

How heat pumps can deliver flexibility though well-designed markets and virtual power plant technology
- WP2 Report 1, November 2012

2011

Metodebeskrivelse: Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst – Strategisk energiplanlægning i kommunerne, april 2012

Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst for strategisk energiplanlægning i kommunerne, udarbejdet for Energistyrelsen.

The Nordic electricity market and how it can be improved

En analyse af fælles initiativer, der kan understøtte udviklingen af det nordiske elmarked set fra et forbrugerperspektiv.

Det Fremtidige Behov for Fleksibilitet i Energisystemet

- En analyse af det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet og mulige virkemidler til at dække dette behov.

Overview of European Union climate and energy policies

- et baggrundsnotat om EU's klima- og energipolitik.

Nordic Energy Technology Perspectives

- Analyser på, hvilke udfordringer de nordiske lande står overfor for at opnå fremtidens CO2 neutrale energiproduktion.

Cowichan Valley Energy Mapping and Modelling REPORT 6 – Findings and Recommendations

- En energikortlægning og analyse af det regionale energisystem Cowicchan Valley i Canada.

Cowichan Valley Energy Mapping and Modelling REPORT 5 – Energy Density Mapping Projections

- En energikortlægning og analyse af det regionale energisystem Cowicchan Valley i Canada.

Cowichan Valley Energy Mapping and Modelling REPORT 4 – Analysis of Opportunity Costs And Issues Related to Regional Energy Resilience

- En energikortlægning og analyse af det regionale energisystem Cowicchan Valley i Canada.

Cowichan Valley Energy Mapping and Modelling REPORT 3 – Analysis of Potentially Applicable Distributed Energy Opportunities

- En energikortlægning og analyse af det regionale energisystem Cowicchan Valley i Canada.

Cowichan Valley Energy Mapping and Modelling REPORT 2 – Energy Consumption and Density Mapping

- En energikortlægning og analyse af det regionale energisystem Cowicchan Valley i Canada.

Cowichan Valley Energy Mapping and Modelling REPORT 1 – GIS Mapping of Potential Renewable Energy Sources

- En energikortlægning og analyse af det regionale energisystem Cowicchan Valley i Canada.

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge – Bilag

- analyse af, hvordan den norske transportsektors energiforbrug og CO2-emission kan udvikle sig frem til 2035.

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge

- analyse af, hvordan den norske transportsektors energiforbrug og CO2-emission kan udvikle sig frem til 2035.

Reguleringsmodeller for fjernvarmen – Hovedrapport

- analyse af fordele og ulemper ved forskellige reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren.

Reguleringsmodeller for fjernvarmen – Baggrundsrapport

- analyse af fordele og ulemper ved forskellige reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren.

Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding i Hjørring

- fordele og ulemper ved forskellige løsninger for den fremtidige affaldsbehandling i Hjørring og Brønderslev kommuner.

Presentation: Energy Policy Strategies of the Baltic Sea Region for the Post-Kyoto Period

- Et studie af mulige energistrategier for Østersøregionen for 2020 og frem.

Energy Policy Strategies of the Baltic Sea Region for the Post-Kyoto Period

- Et studie af mulige energistrategier for Østersøregionen for 2020 og frem.

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO2-emission

Beregning af emissionsfaktorer for el og fjernvarme i 2015, 2025 og 2035

Analysis of changes in LCOE for wind power since REFIT 2009

Forventede langsigtede marginale produktionsomkostninger for el efter indførelsen af en indfødningstarif for vedvarende energi i Sydafrika.

Roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren

En mulig strategi for at indfase anvendelse af naturgas i transportsektoren.

Elbiler som taxier

Eksisterende erfaringer med el-taxaer og andre el-flådebiler, og muligheder for anvendelse af elbiler inden for taxabranchen.

Costs and benefits of implementing renewable energy policy in South Africa

Resultater af modelberegninger for elsystemet i Sydafrika.

Kortlægning af potentialet for fleksibelt elforbrug i industri, handel og service

Mulighederne for at øge fleksibiliteten inden for det eksisterende elforbrug og for at anvende el til at substituere brændsel, når elpriserne er lave.

Skal affaldsforbrænding kvotebelægges?

Affaldsforbrændingsanlæg er af historiske grunde holdt ude af EUs kvotereguleringssystem.
I Danmark er man begyndt at overveje om det vil være en fordel for Danmark og for de danske
forbrændingsanlæg at blive kvotebelagt

Regnskab 2010

Underskrevet regnskab

Electric vehicles in future market models

Rapport udfærdiget som en del af EDISON projektet (Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable energy and Open Networks)

2010

Hvordan skal fjernvarmesektoren reguleres?

- Status og udfordringer på fjernvarmeområdet.

Sustainable Supply Chain Management Analysis of the Bioenergy Resources in Randers, Norddjurs and Syddjurs

- En analyse af ressourcer og anvendelse af biomasse i kommunernes energiforsyning.

Praktisk håndtering af additionalitet i energiselskabernes energisparearbejde

- hvordan rammebetingelserne for energipolitiske virkemidler kan udformes for at maksimere netto-effekten.

The effect of building regulations on energy consumption in single-family houses in Denmark

- En artikel, der undersøger hvordan ændringer i regulatoriske krav til energieffektivitet i bygninger påvirker husholdningernes energiforbrug. Presenteret på ECEEE 2011 Summer Study - Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society, Frankrig, 6-11 juni 2011

CO2-udledning fra fremtidens personbiler i Norden

- emission fra elbiler baseret på elsystemets forventede udvikling i Norden og Tyskland frem mod 2020.

Forslag til forbedring af Elpristavlen

- med udgangspunkt i et forbrugersynspunkt

Udviklingen af elpriserne

- udvikling i elpriserne fra 1995 til 2009 for forskellige forbrugergrupper.

Rammeværkets betydning for affaldsforbrændingens konkurrenceevne

- vil forskelle i anlæggenes omkostninger resultere i import eller eksport af erhvervsaffald?

Analysis of the market for bio energy – locally and internationally

- markedspotentiale for biogas og biomasse til kraftvarmeproduktion. Muligheder og barrierer for udviklingen af lokale og internationale markeder. (Rapport på engelsk med dansk sammenfatning).

Paths to a fossil free energy supply

- hvordan den danske energiforsyning i samspil med de omkringliggende lande kan blive CO2-neutral i 2050.

Wind Power in Estonia

- teknisk vindkraftkapacitet, håndtering af prognoseusikkerheder, omkostninger, elmarkedets rolle mv.

SUSTAINABLE ENERGY SCENARIOS

Energiscenarier for Kaliningrad som en integreret del af det baltiske område (Engelsk version)

Regnskab 2009

Underskrevet regnskab

VindVarme

Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper

Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Rapporten sammenfatter analyserne af en kombination af vindkraft
og varmepumper til fjernvarmeproduktion i Århus fjernvarmesystem. Rapporten er udarbejdet på baggrund af Århus Kommunes ønske om at blive CO2-neutral i 2030 og AffaldVarme Århus’ arbejde med at udarbejde en klimavarmeplan for den fremtidige varmeforsyning i Århus kommune.

Introducing electric vehicles into the current electricity markets

Rapport udfærdiget som en del af EDISON projektet (Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable energy and Open Networks)

Markedsgørelse af forsyningssikkerhed

Rapport udfærdiget af Ea Energianalyse i samarbejde med RISØ, COWI, Dansk Energi og RAM-løse edb

2009

Minivindmøller i København

Analyse af brugen af små vindmøller i København

Intelligent Energy Systems

- state of the art for introduktion af intelligens og dynamik i energisystemets forskellige dele. Udvalgte danske og internationale initiativer.

Det intelligente energisystem

- state of the art for introduktion af intelligens og dynamik i energisystemets forskellige dele. Udvalgte danske og internationale initiativer.

Grønne afgifter for erhvervene

En forøgelse af energiafgifterne for erhvervenes energiforbrug anbefales. Dette er udbygget og konkretiseret i denne rapport.

Regnskab 2008

Underskervet regnskab

Afgifter på varmepumper til fjernvarme

Oversigt over afgifter for varmepumper, 2009

Minivindmøller i København

Rapport udfærdiget for Københavns Kommune.

Handlingsplan for Djurs Energiland

Rapport udfærdiget for Norddjurs og Syddjurs Kommuner

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem

Rapport udarbejdet af:
Risø DTU, RAM-løse edb og Ea Energianalyse

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Rapport udfærdiget af Ea Energianalyse, i samarbejde med DI – Energibranchen, SYDENERGI a.m.b.a., SEAS/NVE a.m.b.a., Siemens A/S og Danfoss A/S

2008

En vej til flere og billigere energibesparelser

- evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter.

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger

- udenlandske og danske erfaringer med finansiering af energibesparelser i bygninger. Anbefalinger om finansering af energibesparelser i Danmark.

regnskab 2007

Underskrevet regnskab

Large Scale Wind Power in New Brunswick – A regional scenario study towards 2025

Rapport udfærdiget for systemoperatøren NBSO i den østcanadiske provins New Brunswick.

Danish Greenhouse Gas Reduction Scenarios for 2020 and 2050

Rapport udfærdiget i samarbejde med DTU Risø for Miljøstyrelsen og Energistyrelsen

2007

Nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner

Vurdering af institutionernes generelle beredskab ift. strømsvigt.

Fremtidige Energisystemer i Europa

- to bud på, hvordan EU’s energisystemer og transportsystemer kan omstilles for at opfylde to overordnede målsætninger i 2030 om en halvering af CO2-emissionerne og olieforbruget.

Vindkrafts systemomkostninger

- resultater af modelberegninger med Balmorel af økonomiske konsekvenser ved at udbygge med henholdsvis 30, 40 og 50 pct. vindkraft i Danmark frem til 2025.

Congestion Management in the Nordic Market – evaluation of different market models

- tekniske og økonomiske konsekvenser af håndteringen af flaskehalse i det nordiske elmarked og de vigtigste alternativer hertil.

The electricity tariff system, consumption and purchasing pattern and energy efficiency in low-income households in Cape Town

- tarifmodeller til at bekæmpe energifattigdommen i Cape Town. The electricity tariff system, consumption and purchasing patterns and energy efficiency in low-income households in Cape Town Artikel af Edward James-Smith & Mikael Togeby til konferencen "Domestic Use of Energy", Cape Town, 18.-20.03.08.

Energisparebeviser – Hvad kan vi lære af udlandet?

- ordninger for energisparebeviser i Storbritannien, Frankrig og Italien. Hvad Danmark kan lære af disse lande?

Regnskab 2005/2006

Underskrevet regnskab

Steps for improved congestion management

Rapporten præsenterer en række kvalitative analyser med fokus på økonomiske fordele og ulemper ved elhandel samt resultaterne af to interview-runder med interessenter fra systemoperatører, tilsynsmyndigheder og nationale producentsammenslutninger i de enkelte lande. Rapporten er udarbejdet af COWI og Ea Energianalyse for Nordisk Ministerråds Elmarkedsgruppe

Energisparebeviser – hvad kan vi lære af udlandet

Rapport udfærdiget for Energistyrelsen

2006

Energibesparelser i fjernvarmeområder – muligheder og omkostninger

- en strategi for, hvordan fjernvarmesektoren via energibesparelser kan reducere kundernes slutenergiforbrug.

2005

Demand as Frequency Controlled Reserve – Hovedrapport

Muligheder for at anvende husholdningers elforbrug som frekvensstyret reserve i elsystemet.

Climate Change and the Future Nordic Energy System

- sammenligning af forskellige typer klimaforandringer med andre mulige udviklinger i det nordiske energisystem.

Quantitative Valuation of Demand Response in Power Markets

- test af Monte Carlo metode til vurdering af værdien af prisfølsomt elforbrug i det nordiske marked.

Analyses of Demand Response in Denmark

- prisfølsomt elforbrug på elmarkedet med Danmark og Nord Pool som eksempler.

District Heating in Greater Copenhagen

Energy efficiency & CO2 reduction
PSI Workshop at COP 15
Copenhagen December 14 2009