Evaluering af forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi

Evaluering der viser, at programmerne ved at støtte udvikling af ny energiteknologi har banet vejen for en øget energieffektivisering samt en øget udbredelse af anvendelsen af vedvarende energi.

Hent PDF