Egypten

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Balmorelundervisning og modellering i Egypten

Den danske regering har påbegyndt et samarbejde med den egyptiske regering om integration af variabel vedvarende energi (VRE) i energisektoren. Det har som mål at accelerere den grønne..

31 december 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Danida Balmorelkursus 2023

I august 2023 afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for 22 deltagere fra Egypten, Etiopien,..

8 september 2023

2022

Danida Balmorelkursus 2022

I august – september 2022 afholdt DTU et fire-ugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for..

30 september 2022

2021

Balmorel – anvendelse og undervisning for egyptiske deltagere

Regeringerne i Danmark og Egypten arbejder sammen med det formål at accelerere den grønne omstilling i Egypten ved hjælp af erfaringsdeling omkring energisystemsplanlægning og integration af variabel vedvarende..

7 december 2021

2020

Danida Balmorelkursus 2020

Ea Energianalyse gennemførte sammen med DTU et kursus i Balmorel for 25 kursister fra Indonesien, Etiopien og Egypten. Kurset omfattede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte..

30 juni 2020

2019

Egypten – Strategic Sector Cooperation

Den danske regering samarbejder med Egypten for at kunne støtte deres regering i at opnå langtidsmål om vedvarende energi. Dette projekt markerer opstarten på en treårig ”Strategic Sector..

31 december 2019

2016

Integration af vindkraft i Egypten

Hvad skal der til hvis Egypten for alvor skal satse på vindkraft? Projektet fokuserede på mulighederne for at have 7.200 MW vindkraft i det egyptiske elsystem, hvilket er..

30 juni 2016

2015

Industriel energieffektivitet i Egypten

Egypten har store energiressourcer, men et støt stigende energiforbrug sætter forsyningen under pres – især elforsyningen. Desuden står Egypten over for et skift væk fra subsidierede energipriser og..

31 marts 2015