Balmorelundervisning og modellering i Egypten

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2022 - december 2023

Den danske regering har påbegyndt et samarbejde med den egyptiske regering om integration af variabel vedvarende energi (VRE) i energisektoren. Det har som mål at accelerere den grønne omstilling i Egypten gennem vidensdeling omkring energisystemsplanlægning, integration af VRE i energisektoren, vindkraftsvurderinger og energieffektivitet.

Et af målene for projektet omhandler udviklingen af en beregningsmodel til langtidsplanlægning af det egyptiske energisystem, baseret på energisystemsmodellen Balmorel. En basisversion af Balmorel-Egypten-modellen eksisterer allerede, men en stor del af dens input-data har brug for at blive opdateret. Egyptiske partnerinstitutioner, Energistyrelsen og Ea samarbejder om dette.

Et af projektets andre formål er at øge evnerne indenfor energisektorplanlægning for VRE hos de egyptiske institutioner, der arbejder med Balmorelmodellen. For at opnå dette har Ea afholdt tre kurser i Balmorel for deltagere fra lokale institutioner og regeringsinstanser.

Det overordnede mål er at nå til et punkt hvor de lokale partnere kan betjene, vedligeholde og udvikle Balmorel uden ekstern støtte, da Balmorel-energisektormodellen vil være det centrale værktøj til langtidsenergisystemplanlægning i Egypten.

Projektet udføres for Energistyrelsen og løber fra januar 2022 til december 2023.