Østafrika

Udvikling af bæredygtige energisystemer

Ea Energianalyse har udført projekter i en række lande i Østafrika med fokus på energieffektivitet og udvikling af energisystemer på tværs af landene.

Det afrikanske kontinent er mangfoldigt i forhold til ressourcer, vækst og udviklingsstrategier. Dette er reflekteret i den voksende portefølje af ydelser og projekter Ea Energianalyse har udført i Østafrika. Det omfatter udvikling af langsigtede energipolitikker, masterplaner, overførsel af erfaringer, kapacitetsopbygning, træning i brug af modeller og assistance med strategisk samarbejde indenfor regionerne. 

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Rammekontrakter om energianalyser

Som en del af et konsortium med COWI, Viegand Maagøe og DTU, skal Ea Energianalyse bidrage med analyser til projekter inden for fem rammekontrakter i 2020-2023. Aftalen er..

17 august 2024

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Langsigtet energiplanlægning i Kenya

I 2022 påbegyndte Energistyrelsen og Kenyan Ministry of Energy (MoE) et regeringssamarbejde som et ”Strategic Sector Cooperation” (SSC) program, der vil løbe indtil sommeren 2025. Et af de..

31 juli 2023

2022

Teknologikatalog for Etiopien

Ea Energianalyse har udviklet et landsspecifikt energiteknologikatalog for Etiopien, i tæt samarbejde med Ethiopian Ministry of Water, Irrigation and Energy (MoWIE) og det statsejede elektricitetsfirma Ethiopian Electric Power..

1 april 2022

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejdede under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 marts 2022

2021

Arbejdsplan til EAPP

Ea Energianalyse har sammen med ENGIE hjulpet Eastern Africa Power Pool, EAPP, med at udvikle den næste kortsigtede arbejdsplan. De foreslåede tiltag er i overensstemmelse med den strategiske..

28 februar 2021

Planlægning og modellering i Etiopien

Som en del af det Dansk-Etiopiske samarbejde om planlægning og modellering, bidrager Ea Energianalyse med teknisk rådgivning, analyser og undervisning i Balmorel. Dette sker i tæt samarbejde med..

30 april 2021

Forsyningssikkerhed i Østafrika

Eastern African Power Pool, EAPP, udformer Power Balance Statements for hvert år. Det er en opgørelse af balancen mellem forventet elforbrug og produktionskapacitet for de næste ti år...

8 juli 2021

2020

Danida Balmorelkursus 2020

Ea Energianalyse gennemførte sammen med DTU et kursus i Balmorel for 25 kursister fra Indonesien, Etiopien og Egypten. Kurset omfattede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte..

30 juni 2020

2016

Kapacitetsopbygning inden for vedvarende energi i Etiopien

Ea Energianalyse var udvalgt til at hjælpe den danske ambassade i Etiopien med at udforme et program for institutionel kapacitetsopbygning – særligt i forbindelse med vindkraft. Opgaven var..

30 september 2016

Dansk-Etiopisk vindenergiseminar

Den danske ambassade i Etiopien organiserede en workshop om vindenergi i samarbejde med Energistyrelsen og relevante danske interessenter inden for vindenergi. På workshoppen deltog dels en række danske..

31 maj 2016

2015

Udvikling af regional masterplan i Østafrika

Eastern African Power Pool, EAPP, har ti medlemslande: Libyen, Egypten, Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi og DRC. Endvidere er Syd Sudan og Djibouti inkluderet i analyserne...

30 april 2015

2011

Undervisning i handel over grænserne for den østafrikanske elbørs (EAPP)

I anerkendelse af den potentielle gevinst ved at udvikle en regional elbørs har energiministrene fra otte østafrikanske lande underskrevet en fælles aftale om at oprette en elbørs ”Eastern..

31 maj 2011