Kapacitetsopbygning inden for vedvarende energi i Etiopien

Etiopien | maj 2016 - september 2016

Ea Energianalyse var udvalgt til at hjælpe den danske ambassade i Etiopien med at udforme et program for institutionel kapacitetsopbygning – særligt i forbindelse med vindkraft. Opgaven var at kortlægge kapacitetsbehovene i de relevante institutioner og beskrive et program, som gør bedst brug af de danske erfaringer med vindkraft.

Etiopiens elproduktion er domineret af vandkraft, men der er planer om en kraftig ekspansion med ca. lige dele vandkraft, sol og vind.