Undervisning i handel over grænserne for den østafrikanske elbørs (EAPP)

Balmorel: Energisystemsmodel | februar 2011 - maj 2011

I anerkendelse af den potentielle gevinst ved at udvikle en regional elbørs har energiministrene fra otte østafrikanske lande underskrevet en fælles aftale om at oprette en elbørs ”Eastern Africa Power Pool” (EAPP). De oprindelige otte er Burundi, Congo, Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania, Sudan og Ægypten. Libyen tiltrådte EAPP i januar 2011.

EAPP’s primære funktion er at koordinere de elektriske forbindelser i alle landene i Østafrika med henblik på at optimere udviklingen af elproduktionsressourcerne såvel økonomisk som miljømæssigt og således sikre en effektiv forsyning med tilstrækkelig, pålidelig og billig el.


Undervisning i udformning og drift af en elbørs

Udbygningen af elsystemet i Østafrika kræver, at der etableres et center til koordinering af handlen og en regional, uafhængig tilsynsmyndighed, som kan fremme den regionale elhandel. Et konsortium bestående af Energinet.dk (hovedpartner) og Ea Energianalyse har fået til opgave at undervise det centrale personale i EAPP’s center for koordinering af handlen og den uafhængige tilsynsmyndighed samt personalet i EAPP’s sekretariat og i EAPP’s underudvalg og medlemslande, således at børsen kan drives på en effektiv måde.

Undervisningen har givet deltagerne viden om og teknikker til at udforme og drive en elbørs. I alt deltog 66 personer i undervisningen, som bestod af tre serier a fire ugers undervisning i hhv. Danmark (jun. 2011), Egypten (sept. 2011) og Kenya (okt. 2011).

Projektet blev gennemført i 2011.