Dansk-Etiopisk vindenergiseminar

Danmark | februar 2016 - maj 2016

Den danske ambassade i Etiopien organiserede en workshop om vindenergi i samarbejde med Energistyrelsen og relevante danske interessenter inden for vindenergi.

På workshoppen deltog dels en række danske og internationale eksperter samt de væsentligste etiopiske aktører, herunder Ministry of Water, Irrigation and Electricity (MoWIE), Ethiopian Electric Power (EEP), Ethiopian Electric Utility (EEU), and Ethiopian Energy Authority.

Målet med workshoppen var at diskutere muligheder for vindenergi i Etiopien, og hvordan vindenergi kan bidrage til Etiopiens ambitiøse mål om at opnå status som middelindkomstland i 2025 uden at øge udledningen af drivhusgasser.

Workshoppen adresserede temaer som diversitet i vedvarende energiproduktion, finansiering, transmission og integration af energi fra vedvarende kilder med særligt fokus på vindenergi.

Ea Energianalyse deltog med en præsentation om udvikling af den Etiopiske elsektor af Mikael Togeby, der tog afsæt i masterplanen for EAPP, men med et særligt fokus på den Etiopiske del af masterplanen.

Workshoppen blev afholdt den 13-14 april 2016 i Addis Ababa.