Forsyningssikkerhed i Østafrika

Østafrika | november 2018 - juli 2021

Eastern African Power Pool, EAPP, udformer Power Balance Statements for hvert år. Det er en opgørelse af balancen mellem forventet elforbrug og produktionskapacitet for de næste ti år. Opgørelsen sker både nationalt og regionalt – hvilket tydeliggøre evt. muligheder for at forbedre forsyningssikkerheden ved at samarbejde på tværs af landegrænser. Landene har generelt en kraftig vækst i elforbruget (7-9% p.a.) og kun få kraftige transmissionsforbindelser mellem landene. Nye forbindelser bliver dog tilføjet i disse år, for eksempel forventes en stærk forbindelse mellem Etiopien og Kenya at komme i drift i 2021-2022.

I projektet blev EAPP støttet i udgivelsen af Power Balance Statements for 2019 og 2020. Andre dele af projektet fokuserede på power flow modeller (PSS/E) og implementering af EAPP’s kode for samkøringslinjer.

Der er 11 deltagerlande i EAPP: Libyen, Egypten, Sudan, Etiopien, Djibouti, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, Kenya og Tanzania.

Projektet blev gennemført for Verdensbanken af Tractebel (projektleder), Energinet og Ea Energianalyse, og det løb fra 2018-2021.