Rammekontrakt for Energistyrelsen

Afrika | januar 2018 - december 2020

Formål: Teknisk assistance til kapacitetsopbygning i partnerlandene gennem Energistyrelsens samarbejder regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip.

Energistyrelsen samarbejder under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere konkret sker dette ved teknisk assistance inden for temaerne vedvarende energi, energieffektivisering og reduktion af CO2-emissioner, med henblik på at styrke kapacitetsopbygningen i partnerlandene Etiopien, Indien, Indonesien, Kina, Storbritannien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, USA, og Vietnam.

Energistyrelsen har til det formal indgået en 3-årig rammeaftale med et konsortium bestående af Ea Energianalyse (lead), COWI, Viegand Maagøe, DTU og Enerdata.

Ea Energianalyse agerer Technical Assistance Coordinator på vegne af konsortiet og koordinerer tilvejebringelsen af teknisk specialistviden på efterspørgsel fra Energistyrelsens partnerlande med det formal at give partnerlandenes organisationer adgang til relevant viden og færdigheder – international og lokalt.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen