Rammekontrakter om energianalyser

Balmorel: Energisystemsmodel | august 2020 - august 2024

Som en del af et konsortium med COWI, Viegand Maagøe og DTU, skal Ea Energianalyse bidrage med analyser til projekter inden for fem rammekontrakter i 2020-2023. Aftalen er en forlængelse af arbejdet udført under Energy Country Programs and Projects’ (ECPP).

Arbejdet omfatter energiplanlægning og modellering, integration af vedvarende energi, offshore vind, energibesparelser og klimaforandringer.

Ea Energianalyse leder aktiviteterne i forhold energiplanlægning og modellering, og konsortiets andre medlemmer leder projektarbejdet inden for de andre emner.

Arbejdet inden for rammekontrakterne udføres for Energistyrelsens afdeling for Global Rådgivning.