Industriel energieffektivitet i Egypten

Egypten | januar 2014 - marts 2015

Egypten har store energiressourcer, men et støt stigende energiforbrug sætter forsyningen under pres – især elforsyningen. Desuden står Egypten over for et skift væk fra subsidierede energipriser og energipriser under de internationale markedspriser. En forbedring af energieffektiviteten kan hjælpe i denne svære overgang.

Ea Energianalyse og Lokalenergi blev bestilt af UNIDO (FN’s organisation for industriel udvikling) til at bistå Egypten i udviklingen af en politisk ramme og en 10-års køreplan for forbedring af den industrielle energieffektivitet i Egypten. Projektet var en del af en større UNIDO indsats i Egypten, der havde til hensigt at øge energiledelseskompetencer og -praksis i den egyptiske industri.

Ea Energianalyse og Lokalenergi arbejdede tæt sammen med et team af egyptiske konsulenter fra Logic Energy and Environics. De egyptiske konsulenter var ansvarlige for at sikre involvering af relevante interessenter gennem processen, mens de danske eksperters opgave var at videregive viden og erfaring om politikudvikling fra andre lande og frontløbere inden for industriel energisparepolitik.