Balmorel – anvendelse og undervisning for egyptiske deltagere

Balmorel: Energisystemsmodel | august 2021 - december 2021

Regeringerne i Danmark og Egypten arbejder sammen med det formål at accelerere den grønne omstilling i Egypten ved hjælp af erfaringsdeling omkring energisystemsplanlægning og integration af variabel vedvarende energi i driften.

Et af målene er at styrke evnerne inden for energisektorplanlægning med VE. Ved at opbygge kapacitet og give de deltagende egyptiske institutioner redskaber og metoder til at forbedre håndteringen af vedvarende energi i energisystemet, skabes et miljø der fremmer omstillingen og ultimativt fører til en stor VE-andel i energikilderne.

Formålet med denne opgave var at undervise lokale autoriteter og regulatorer i at bruge energisystemmodellen Balmorel. Undervisningen fandt sted ved en workshop, der blev afholdt to gange i Kairo i september 2021. Workshoppen blev først afholdt for regulatoren EgyptERA, og derefter for de statslige myndigheder MoERE, EETC, EEHC og NREA.

Workshoppen indeholdt en demonstration af modellen og dens relevans i en egyptisk sammenhæng. Dette inkluderede modelkørsler for et par udvalgte scenarier, som blev udført med eksisterende data for Egypten, Libyen og Sudan (fra EAPP Power Balance Statement 2021).

Projektet blev afsluttet med en opsamling på workshopsne, resultater fra modelkørslerne og mulige næste skridt. Det fandt sted fra august til december 2021.