Integration af vindkraft i Egypten

Balmorel: Energisystemsmodel | oktober 2014 - juni 2016

Hvad skal der til hvis Egypten for alvor skal satse på vindkraft? Projektet fokuserede på mulighederne for at have 7.200 MW vindkraft i det egyptiske elsystem, hvilket er omkring 10 gange så meget som i dag.

Undersøgelsen omfattede, hvordan transmissionsnettet skal styrkes og hvad der skal til i det samlede elsystem for at vindkraften kan udnyttes bedst muligt. Herunder at man undgår at skulle stoppe vindmøllerne i kritiske tilfælde med meget vind i forhold til elforbruget. Der blev bl.a. gennemført analyser med Balmorel-modellen med særlig vægt på at beskrive de dynamiske egenskaber for de traditionelle kraftværker, da dette har stor betydning for, hvor ofte vindmøllerne må stoppes.

Projektet blev gennemført for det ægyptiske transmissionsselskab, EETC. Sweco var projektleder og endvidere deltog Ea Energianalyse, EMD International, Energinet.dk og SEAS-NVE.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen