Praktisk håndtering af additionalitet i energiselskabernes energisparearbejde

- hvordan rammebetingelserne for energipolitiske virkemidler kan udformes for at maksimere netto-effekten.

Hent PDF