Praktisk håndtering af additionalitet i energiselskabernes energisparearbejde

Danmark | november 2010 - marts 2011

Et centralt element i evaluering af energipolitiske virkemidler er at opgøre
nettoeffekten af disse. Ea Energianalyse har for Dansk Energi beskrevet,
hvordan rammebetingelserne for sådanne virkemidler kan udformes for at
maksimere nettoeffekten.