Praktisk håndtering af additionalitet i energiselskabernes energisparearbejde

Danmark | november 2010 - marts 2011

Et centralt element i evaluering af energipolitiske virkemidler er at opgøre
nettoeffekten af disse. Ea Energianalyse har for Dansk Energi beskrevet,
hvordan rammebetingelserne for sådanne virkemidler kan udformes for at
maksimere nettoeffekten.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen