Praktisk håndtering af additionalitet i energiselskabernes energisparearbejde

Danmark | november 2010 - marts 2011

Et centralt element i evaluering af energipolitiske virkemidler er at opgøre
nettoeffekten af disse. Ea Energianalyse har for Dansk Energi beskrevet,
hvordan rammebetingelserne for sådanne virkemidler kan udformes for at
maksimere nettoeffekten.

Hvor vi har arbejdet