Kortlægning af potentialet for fleksibelt elforbrug i industri, handel og service

Mulighederne for at øge fleksibiliteten inden for det eksisterende elforbrug og for at anvende el til at substituere brændsel, når elpriserne er lave.

Hent PDF