Kortlægning af potentialet for fleksibelt elforbrug i industri, handel og service

Mulighederne for at øge fleksibiliteten inden for det eksisterende elforbrug og for at anvende el til at substituere brændsel, når elpriserne er lave.

Hent PDF

Hvor vi har arbejdet