To scenarier for tilpasning af affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark

Analysens formål er at vurdere forskellen i samfundsøkonomi ved to forskellige strategier for tilpasning af den danske forbrændingskapacitet til de indenlandske affaldsmængder.

Hent PDF