Optimised biomass usage in electricity and district heat production towards 2040

Engelsk oversættelse af udvalgte dele af rapporten "Optimeret biomasseanvendelse til el- og fjernvarmeproduktion mod 2040".

Hent PDF