Potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren

Analyse af reelle alternativer til nuværende brændsler i den kollektive el- og varmeforsyning. Særligt vurderes konsekvenser for samfundet og fjernvarmeøkonomien, hvis biomassen udfases fuldt ud frem mod hhv. 2025, 2030 og 2040.

Analysen er udført for Dansk Energi og Dansk Fjernvarme

Hent PDF