Potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren

Analyse af reelle alternativer til nuværende brændsler i den kollektive el- og varmeforsyning. Særligt vurderes konsekvenser for samfundet og fjernvarmeøkonomien, hvis biomassen udfases fuldt ud frem mod hhv. 2025, 2030 og 2040.

Analysen er udført for Dansk Energi og Dansk Fjernvarme

Hent PDF

Hvor vi har arbejdet