Scenarier for udvikling af fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet mod 2050

Udviklet sammen med PlanEnergi som en del af projektet Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050
(FFH50)

Hent PDF