Scenarieanalyser for fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet

Balmorel: Energisystemsmodel | november 2020 - september 2021

Som en del af projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50) har Ea Energianalyse regnet på scenarier for hovedstadens fjernvarmeforsyning i hhv. en regnearksmodel og Balmorel.

Hovedstadsområdets fjernvarmesystem står efter al sandsynlighed over for store forandringer over de kommende 10-20 år. Nye teknologier, såsom eldrevne varmepumpeanlæg eller overskudsvarme fra PtX- og CCS-anlæg forventes i stigende grad at supplere den nuværende forsyning fra affalds- og biomassekraftvarmeværker. Der er derfor behov for at kunne foretage sammenligninger af teknologier og sammensætninger af energisystemer for at give et billede af retningen for fremtidens fjernvarmesystem i hovedstadsområdet.

Effekten af forskellige produktionssammensætninger for fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet blev analyseret for 2025, 2030 og 2050 i form af omkostninger, brændselsforbrug, CO2-udledning og varmepriser. Analysen blev understøttet af en regnearksmodel, der gav et overblik over teknologisammenligninger ved hjælp af beregninger af Levelized Cost of Energy (LCOE) for eksisterende og nye teknologier, samt beregninger for forskellige systemsammensætninger for disse teknologier.

Supplerende timebaserede systemberegninger blev udført i energisystemsmodellen Balmorel. Dette havde flere formål: at efterprøve scenarierne, at vurdere betydningen af fluktuerende elpriser i et energisystem med meget sol og vind, at berigtige driftstimer og varmeproduktion for de enkelte teknologier, kvalitetssikring af de totale variable omkostninger, og for at kunne analysere systemsammenhænge.

Arbejdet blev udført i samarbejde med PlanEnergi fra november 2020 til september 2021.

Ea var involveret i udfærdigelsen af flere rapporter og notater i projektet, disse kan downloades her på siden. Yderligere publikationer fra FFH50-projektet kan findes på denne side.