Scenarier for udvikling af fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet mod 2050 (in Danish)

Developed together with PlanEnergi as a part of the project "The future supply of district heating in the capital area 2050" (Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050 - FFH50)

Download PDF