Den samfundsøkonomiske meromkostning ved en fossilfri energiforsyning

En analyse af de marginale energisystemomkostninger ved omstillingen til en grøn energiforsyning i Danmark.

Hent PDF