Omkostninger ved fossilfri energiforsyning i Danmark

Regulering, virkemidler og policy | november 2015 - januar 2016

Ea Energianalyse har for De Økonomiske Råd udarbejdet en analyse til vismandsrapport Miljø og Økonomi 2016. Formålet med analysen var at identificere de marginale energisystemomkostninger ved omstillingen til en grøn energiforsyning i Danmark.

Analysen var baseret på de seneste energiscenarier fra Energistyrelsen. For en række energitjenester – herunder elforsyning, individuel, fjern og industriel varmeforsyning samt flere transportkategorier – blev omkostningerne identificeret på basis af det fossile scenarie og vindscenariet fra Energistyrelsen.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen