Analyse af kommunernes CO2-reduktionsbidrag til 70%-målsætningen i 2030

I denne rapport kortlægges klimahandlingsplaner for de 20 pilotkommuner i DK2020-projektet.

Hent PDF