Kommunernes bidrag til 70%-målsætningen

Danmark | marts 2022 - august 2022

De danske kommuner arbejder med energi- og klimadagsordenen gennem DK2020-projektet. DK2020 har til formål at give fælles rammer for alle danske kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner, der er i overensstemmelse med Parisaftalen.

Ea har kortlagt de udarbejdede klimahandlingsplaner for de 20 pilotkommuner i DK2020-projektet, der alle var færdiggjort i foråret 2021. Pilotkommunerne repræsenterer knap en fjerdedel af Danmarks befolkning, og lidt under en femtedel af arealet og drivhusgasudledningerne.

I analysen blev der fokuseret på

  • Kommunernes målsætninger
  • Hvor store reduktioner de opnår
  • Hvilke tiltag, der batter mest
  • Hvor langt der kan nås, hvis pilotkommunernes klimaplaner skaleres til hele Danmark

Projektet blev udført for Concito og Realdania. Den resulterende rapport Analyse af kommunernes CO2-reduktionsbidrag til 70%-målsætningen i 2030 kan downloades her på siden.

Analyse af flere klimahandlingsplaner

Ea har efterfølgende udført analyser af klimahandlingsplaner for 39 kommuner, der deltager i DK2020-projektet. Kommunerne benævnes samlet “rul 1-kommunerne”, og repræsenterer omtrent 40%
af Danmarks befolkning, over 40% af arealet og landbrugsarealet, samt næsten halvdelen af Danmarks drivhusgasudledninger. Rapporten Analyse af kommunernes CO2-reduktionsbidrag til 70%-målsætningen i 2030 – Rul 1-kommunerne kan findes her på siden.