Kommunernes bidrag til 70%-målsætningen

Danmark | marts 2022 - august 2022

De danske kommuner arbejder med energi- og klimadagsordenen gennem DK2020-projektet. DK2020 har til formål at give fælles rammer for alle danske kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner, der er i overensstemmelse med Parisaftalen.

Ea har kortlagt de udarbejdede klimahandlingsplaner for de 20 pilotkommuner i DK2020-projektet, der alle var færdiggjort i foråret 2021. Pilotkommunerne repræsenterer knap en fjerdedel af Danmarks befolkning, og lidt under en femtedel af arealet og drivhusgasudledningerne.

I analysen blev der fokuseret på

  • Kommunernes målsætninger
  • Hvor store reduktioner de opnår
  • Hvilke tiltag, der batter mest
  • Hvor langt der kan nås, hvis pilotkommunernes klimaplaner skaleres til hele Danmark

Projektet blev udført for Concito og Realdania. Den resulterende rapport Analyse af kommunernes CO2-reduktionsbidrag til 70%-målsætningen i 2030 kan downloades her på siden.