Prefeasibility Studies on Renewable Projects in North Sulawesi

Rapport udfærdiget af Energistyrelsen, Viegand Maagøe og Ea Energianalyse.

Hent PDF