Summary of report: Inventory of national strategies for reducing the impact on air quality from residential wood combustion

Referat af hovedrapporten "Inventory of national strategies for reducing the impact on air quality from residential wood combustion".

Denne rapport, udført af IEA Bioenergy Task 32, har fokus er på nationale tilgange til strategier til reduktion af udledning fra fyring med træ i boliger, med udgangspunkt i udvalgte IEA-medlemslande.

Ea repræsenterer Danmark i Task 32 arbejdet, og har bidraget til rapporten.

Hent PDF