IEA Bioenergy Task 32 – Biomasseforbrænding

Affald, bioenergi, geotermi | september 2016 - marts 2025

IEA Bioenergy Task 32 er et internationalt forum for vidensdeling og diskussion af udviklingen inden for forbrænding og samfyring af biomasse. Repræsentanter fra Østrig, Tyskland, Schweiz, Holland, Norge, Sverige, Japan, Canada og Danmark deltager, og i samarbejdet afholdes halvårlige møder, typisk med tilhørende workshop om et teknisk emne.

Formålet med den danske deltagelse i Task 32 er at formidle resultater fra danske FUD-aktiviteter, projekter om biomasseforbrænding og -anlæg, samt at indsamle viden om de tilsvarende aktiviteter i andre lande og formidle dem til det danske netværk.

I det seneste treårige forløb (2019-2021) havde Task 32 blandt andet følgende indsatsområder og projekter på programmet:

Små anlæg – ovne og kedler

  • Testmetoder og reelle præstationer for pilleovne
  • Guideline for brændeovnsdesign
  • Intern workshop om nationale strategier til at reducere CO2-udledning fra biomassefyringsanlæg
  • Åben workshop om forbedret forbrænding i små anlæg

Industri

  • Højtemperaturvarme til industrien – samarbejde med andre tasks

Kraftvarmeværker

  • Fleksibilitet og integration – input til Task 44
  • Åben workshop om erfaringer med støvfyring af billige brændsler
  • Åben workshop om erfaringer med flisfyring i store kraftvarmeanlæg

Ea repræsenterer Danmark i Task 32

Danmark overtog for perioden 2019-2021 ledelsen af Task 32 fra Holland, og fortsætter lederskabet i perioden 2022-2024. Ea Energianalyse varetager dette arbejde, mens Energistyrelsen er såkaldt “Operating Agent”. Desuden repræsenterer Ea Energianalyse Danmark i Task 32. Dette arbejde samfinansieres af EUDP og Ea Energianalyse og er en fortsættelse af tidligere års arbejde.

Vi udsender løbende et dansk nyhedsbrev om arbejdet i Task 32. Hvis du ønsker at modtage nyhederne, så skriv en mail til Morten Tony Hansen på mth@eaea.dk. Tidligere nyhedsbreve kan findes her på siden.

Task 32 har sin egen hjemmeside, der kan findes her. Den indeholder alle gruppens rapporter, samt information om afholdte workshops mv.

I 2018 analyserede Ea Energianalyse fremtiden for biomassefyrede kraft- og kraftvarmeværker i elsystemerne. Resultaterne af undersøgelsen blev præsenteret i en teknisk rapport, “The future role of Thermal Biomass Power in renewable energy systems”, som kan downloades her på siden.