Fremtiden for termisk biomassekraftvarme (IEA Bioenergy Task 32)

Affald, bioenergi, geotermi | november 2017 - marts 2019

I 2017 lavede IEA Bioenergy en undersøgelse af hvilke emner, der kunne have interesse for den næste treårige periode. I besvarelserne fra de 358 deltagere i undersøgelsen fik “Bioenergy in future energy systems/system analysis” det højeste antal stemmer (41), hvilket markerede emnet som det mest interessante at studere i den nære fremtid.

Under denne forudsætning analyserede Ea Energianalyse fremtiden for biomassefyrede kraft- og kraftvarmeværker i elsystemerne inden for rammerne af den nuværende IEA Bioenergy Task 32 fase 2015-2018. Fokus var på fremtiden for termisk bioenergi i kraft- og varmesystemerne, særligt kraftværker og kraftvarmeværker, for at kunne afbalancere elforbruget.

Forskningsspørgsmålet var tredelt:

  • Hvad bliver de fremtidige systemkrav til termiske biomasseanlæg i et system domineret af variable vedvarende energikilder?
  • Hvordan kan biomasse hjælpe med at skabe balance mellem produktion og forbrug?
  • Hvad kan man opnå med mere fleksibilitet i biomassefyrede kraft- og kraftvarmeværker?

Resultaterne af undersøgelsen blev præsenteret i en teknisk rapport fra IEA Bioenergy Task 32 og på IEA Bioenergy-konferencen i San Francisco i november 2018.

Projektet blev gennemført fra november 2017 til november 2018.