Analyse af kommunernes CO2-reduktionsbidrag til 70-procentmålsætningen i 2030

Udarbejdet for DK2020-partnerskabet af Ea Energianalyse i samarbejde med CONCITO

Hent PDF