Konsekvensanalyse af Parisaftalen for det grønlandske samfund – Baggrundsrapport

Rapporten er udarbejdet af Ea Energianalyse for Departementet for Landbrug,
Selvforsyning, Energi og Miljø.

Analysen er udarbejdet i to rapporter: En hovedrapport, som opsummerer
hovedpointer, og en baggrundsrapport (denne), som gennemgår de berørte temaer i dybden.

Hent PDF