Analysis of biomass prices – Future Danish prices for straw, wood chips and wood pellets “Final report”

Baggrundsmateriale for udarbejdelse af langsigtede fremskrivninger af brændsels-priser til brug for samfundsøkonomiske analyser.

Hent PDF