Analyse og fremskrivninger af priser på biobrændsel

Affald, bioenergi, geotermi | februar 2013 - juli 2013

Ea Energianalyse har i samarbejde med DTU udarbejdet prisfremskrivninger for fast biomasse for Energistyrelsen som baggrundsmateriale i Energistyrelsens arbejde med langsigtede fremskrivninger af brændselspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser.

Der er udarbejdet prisfremskrivninger for fast biomasse, dvs. træpiller, træflis og halm for perioden 2013-2050 med særligt fokus på perioden frem til 2035.