Analyse og fremskrivninger af priser på biobrændsel

Affald, bioenergi, geotermi | februar 2013 - juli 2013

Ea Energianalyse har i samarbejde med DTU udarbejdet prisfremskrivninger for fast biomasse for Energistyrelsen som baggrundsmateriale i Energistyrelsens arbejde med langsigtede fremskrivninger af brændselspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser.

Der er udarbejdet prisfremskrivninger for fast biomasse, dvs. træpiller, træflis og halm for perioden 2013-2050 med særligt fokus på perioden frem til 2035.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen