Analyse af kommunernes CO2-reduktionsbidrag til 70%-målsætningen i 2030 – Rul 1-kommunerne

Rapport udarbejdet for DK2020-partnerskabet

Hent PDF