Evaluering af forskning- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi (faktaark)

Faktaark om undersøgelsen

Hent PDF

Hvor vi har arbejdet