Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland

I samarbejde med Planenergi analyserede Ea Energianalyse fremtidsscenarier for el- og fjernvarmesystemerne i de sønderjyske og sydvestjyske kommuner

Hent PDF