Demand as Frequency Controlled Reserve – Hovedrapport

Muligheder for at anvende husholdningers elforbrug som frekvensstyret reserve i elsystemet.

Hent PDF