Elforbrug som frekvensstyret reserve

Danmark | juni 2005 - september 2008

Ea Energianalyse har sammen med Center for Elteknologi, DTU gennemført et forskningsprojekt om mulighederne for at bruge elforbrug som frekvensstyret reserve i elsystemet. Projektet blev støttet af Energinet.dk’s PSO-program og løb fra april 2006 til juli 2008.

Elforbrug som frekvensstyret reserve er en ny teknologi, som gør det muligt at bruge elforbruget aktivt til at opretholde balancen i elsystemt uden at påvirke forbrugerens komfort.

Konsekvenser og muligheder i det danske elsystem

Projektet har analyseret og vurderet konsekvenser og muligheder for at anvende elforbrug som frekvensstyret reserve i elsystemet generelt. Potentialet for og økonomien i den type elforbrug i Danmark, som kan anvendes som frekvensstyret reserve, er beskrevet. Der er givet anbefalinger til et teknisk-økonomisk hensigtsmæssigt systemdesign (teknologi, koncept, styringsstrategi, parametre og setpunkter) for elforbrug som frekvensstyret reserve. Endelig er der givet en anbefaling til, hvordan teknologien kan implementeres. Se projektets slutrapport “Demand as Frequency Controlled Reserve – Hovedrapport” ved at følge linket her på siden.

Analyse af de tekniske muligheder

For at opretholde elforsyningen er det nødvendigt at tilpasse produktion og forbrug. Traditionelt sker reguleringen på kraftværkerne, men også forbrug kan benyttes som reserve. I rapporten “Demand as frequency controlled reserve – Analysis of technology and potentials” undersøges, om det er teknisk muligt at benytte forskellige forbrugsteknologier som reserve, styret af frekvensen.

Udgivelser knyttet til projektet

  • Xu, Z., J. Østergaard, M. Togeby (2011): Demand as Frequency Controlled Reserve. IEEE Transactions on Power Systems — 2011, Volume 26, Issue 3, pp. 1062-1071.
  • Douglass, P.J., R. Garcia-Valle, P. Nyeng, J. Østergaard, and M. Togeby (2011): Demand as Frequency Controlled Reserve: Implementation and practical demonstration. Proceedings of IEEE PES ISGT 2011 Europe — The second European conference and exhibition on Innovative Smart Grid Technologies, 2011.
  • Xu, Z., J. Østergaard, M. Togeby (2011): Demand as Frequency Controlled Reserve. IEEE Transactions on Power Systems, Vol 26, Issue 3, pp.1062-1071.
  • Nyeng, P., J. Østergaard, M. Togeby and J. Hethey (2010): Design and Implementation of Frequency-responsive Thermostat Control. 45th International Universities’ Power Engineering Conference (UPEC 2010), Cardiff, Wales, UK.

Efterfølgende projekt

Arbejdet blev videreført i projektet Elforbrug som frekvensstyret reserve – praktisk demonstration, der løb mellem 2009 og 2012.