Konsekvensanalyse af Parisaftalen for det grønlandske samfund – Hovedrapport

Rapporten er udarbejdet af Ea Energianalyse for Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Analysen er udarbejdet i to rapporter: En hovedrapport (denne) og en baggrundsrapport, som gennemgår de berørte temaer mere i dybden.

Hent PDF