Rammer, muligheder og barrierer for implementering af strategisk energiplanlægning

Baggrundsnotat til "Energi på tværs"

Hent PDF