Rammer, muligheder og barrierer for implementering af strategisk energiplanlægning (in Danish)

Background brief for "Energi på tværs"

Download PDF