Omstilling af energisystemet i hovedstadsregionen

Danmark | april 2015 - juni 2015

Region Hovedstaden har en målsætning om at være en grøn og innovativ metropol og har derfor opstillet en vækst- og udviklingsstrategi, hvor målet er at gøre hovedstaden fri for brug af fossile brændsler. Det er målet for indsatsområdet, omstilling af energisystemet til vedvarende energi, at el og varme i 2035 skal være fossilfrit.

Ea Energianalyse har i den forbindelse udarbejdet en baseline for den samlede CO2-udledning og et virkemiddelkatalog med udpegning og prioritering af de konkrete tiltag og virkemidler, som kan bidrage til at realisere klimaplanens mål.

Som en del af projektet indgik udarbejdelsen af en oversigt over de vigtigste eksisterende planer og initiativer, et virkemiddelkatalog med konkrete tiltag for de enkelte aktører, samt vurderinger af potentialer for CO2-reduktion og grøn vækst.

Ea Energianalyse udførte opgaven for Region Hovedstaden.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen