Fremtidens fjernvarme i hovedstadsområdet 2050 – Fremtidens kunder

FFH50 har fået udarbejdet tre analyser med fokus på fremtidens kunder i hovedstadsområdet.
Analyserne fokuserer på
1. Fjernvarmens konkurrenceevne overfor konkurrerende varmeløsninger
2. Fjernvarmens kundepotentiale i de nye naturgaskonverteringsområder og
3. Fremtidens fjernvarmepriser, -produkter og -services.

Hent PDF