Fremtidens fjernvarmekunder i hovedstadsområdet

Danmark | november 2020 - marts 2021

Projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50) gennemføres af CTR, HOFOR, VEKS og Vestforbrænding. Projektet analyserer scenarier for fremtidens fjernvarmesystem og arbejder med følgende temaer: System og teknologi, lavtemperatur og intelligent styring, samkøring af systemer, sektorkobling og fremtidens kunder.

PlanEnergi og Ea Energianalyse har bistået FFH50 med analyser af fremtidens fjernvarmekunder i hovedstadsområdet. Opgaven omfattede at afdække fjernvarmens konkurrencedygtighed i forhold til individuel opvarmning, et overblik over nye kunder, der kommer via konverteringer og nybyggeri, og at give et bud på fremtidens kunde- og serviceportefølje.

Projektet løb fra november 2020 til marts 2021.

Ea har været involveret i udfærdigelsen af et notat til projektet, dette kan downloades her på siden. Yderligere publikationer fra FFH50-projektet kan findes på denne side.