Skal affaldsforbrænding kvotebelægges?

Affaldsforbrændingsanlæg er af historiske grunde holdt ude af EUs kvotereguleringssystem.
I Danmark er man begyndt at overveje om det vil være en fordel for Danmark og for de danske
forbrændingsanlæg at blive kvotebelagt

Hent PDF